Intencje mszalne

Niedziela 7.30 +Franciszek 27r.Anastazja Osieccy
Tokarzew 9.30 +Mieczysław Chwalisz 1r.
11.00 +Cecylia Konat 1r
15.00 Godzina Miłosierdzia
18.00 Za Parafian – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie;
o Zdrowie i potrzebne łaski dla Maria

Poniedziałek 7.15 +Mieczysław Wodnik- od r. Jakubczyków

Wtorek 18.00 Nowenna w intencjach za zmarłych
+kapłanów, Członków Bractwa sw. Idziego, Pielgrzymów, z naszych rodzin:
+Władysława Rosiejka – od wnuka Radka z Weroniką
+Marianna Stefan Zimoch
+Stanisław Szczepaniak – od Janiny Fiszer z rodziną
+Antoni Zofia Zygmunt Cierlak i ++ z rodziny
+Stanisław Kempa – od Leszka Aksamskiego z rodziną
+Andrzej Fonfara – od córki Izy z rodziną
+Jadwiga Furmanowicz- od Jerzego i Kazimiery Korpysów
+Ireneusz Fras – od Ewy i Wiesława Lewandowskich

Środa 7.15 +Kazimierz Cierlak – od Anny Hojeńskiej

Czwartek 18.00 +Helena Florian Zygmunt Rygusiak

Piątek 7.15 +Józef Fiszer – od Teresy i Romana Żymełków z rodziną

Sobota 16.00 Chrzty i roczki
18.00 1.+Stanisław Szczepaniak – od brata Tadeusza z żoną
2.+Kazimierz Wawrzyniak – od wnuków: Dawida
z Darią, Radka z żoną, Damiana z Natalią i Arka

Niedziela 7.30 Za Parafian
Tokarzew 9.30 +Władysława Rosiejka – od 12 Róży Matek
11.00 +Stanisław Nikodem 3r.
15.00 Godzina Miłosierdzia.

 
Ogłoszenia parafialne

1. Można jeszcze składać zaduszki całoroczne w biurze parafialnym.
2. Przed kościołem aktualna prasa.
3. Wyjazd dla młodzieży na Stand Up do Koźminka w piątek 17 listopada. Chętni mogą się zgłaszać do Ks. Marka do środy.
4. O sprzątanie kościoła proszę kolejną grupę Osiedla 700-lecia


APEL
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY PRAWA DO ŻYCIA
OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego
pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci.
W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy
nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości
i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej,
czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać
ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia
tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada.

Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja!
Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 8 listopada 2017 roku