Ogłoszenie o naborze do projektu „Aktywni seniorzy - 2024”

„Aktywni seniorzy - 2024” –to wspólny projekt Stowarzyszenia Bractwo św. Idziego i  Gminy Kępno. Działania projektowe skierowane są do ludzi, którzy ukończyli 60 lat życia i / lub osób niepełnosprawnych.  Celem projektu jest uaktywnienie i poprawa jakości życia tej grupy społecznej w parafii  Mikorzyn.

 Założeniem projektu:  jest  pobudzenie osób starszych do  wzajemnego wspierania się, aby poprawić jakość swojego życia;  jest potrzeba integracji środowiska lokalnego i poczucie wspólnoty
w odniesieniu do ludzi starszych; jest  przekonanie osób starszych, że służba innym nadaje sens życiu, a aktywność społeczna gwarantuje bycie członkiem społeczności, przeciwdziała samotności
i wykluczeniu społecznemu. Obszarami działań projektowych jest: edukacja, sport, turystyka i kultura. Na działania projektowe pozyskaliśmy dotację w kwocie 20 000zł.

Rekrutacja uczestników projektu trwać będzie od 1 do 5 czerwca po Mszach św. w parafialnej kawiarence.

Zachęcamy seniorów do aktywności!  Czekamy na Was!